Iglesia Catolica Palmariana

DE ENE, HEILIGE, KATHOLIEKE, APOSTOLISCHE EN PALMARIAANSE KERK

De Katholieke Kerk van alle tijden,
gesticht door Onze Heer Jezus Christus.
Wettelijke opvolging van de zetel van St. Petrus,
Geregeerd door Zijne Heiligheid Paus Peter III,
De Glória Ecclésiæ

De Katholieke Kerk van alle tijden, gesticht door Onze Heer Jezus Christus. Wettelijke opvolging van de zetel van St. Petrus, Geregeerd door Zijne Heiligheid Paus Peter III,
De Glória Ecclésiæ

Dit is de enige officiële website van De Ene, Heilige, Katholieke, Apostolische en Palmariaanse Kerk, goedgekeurd door de prior-generaal van de Orde der Karmelieten van het Heilig Gelaat, Zijne Heiligheid Paus Petrus III. Voor aanvullend onderzoek naar de Palmariaans-Katholieke Kerk is het essentieel om alleen geautoriseerde sociale media accounts van de Palmariaans-Katholieke Kerk te raadplegen, waarvan een aantal links onderaan deze pagina zijn te vinden. De meeste andere publicaties op het internet zijn niet waarheidsgetrouw en zullen onnauwkeurig en verwarrend zijn.

Waar is de Katholieke Kerk van alle tijden?

Op 30 maart 1968 verscheen de Heilige Maagd van de Berg Karmel voor de eerste keer aan vier meisjes uit het dorp El Palmar de Troya, Sevilla, Spanje, aan een mastiekboom. Van de mastiekboom van de eerste verschijning bleef niets over, omdat de gelovigen de takken afsneden als waardevolle relikwieën. Op de exacte plaats werd een klein houten kruis geplaatst, waaromheen gebeden werd en de zieners hemelse bezoeken ontvingen. Op deze manier werd de plaats behouden die de Heilige Maagd bij haar eerste verschijning had gekozen. Later werden op deze plaats van de mastiekboom het Heilige Gelaat van Jezus en de beeltenis van Onze Moeder van Palmar geplaatst.

Na de eerste vier meisjes waren er nog andere zieners die buitengewone extasen beleefden en belangrijke hemelse boodschappen ontvingen.

Deze Heilige Plaats, die in de toekomst de Zetel van de Heilige Palmariaanse Kerk zou worden, was gedurende meer dan een eeuw door de Heilige Maagd Maria voorbereid met haar talrijke verschijningen op verschillende plaatsen, zoals La Salette in 1846, Lourdes in 1858, Fatima in 1917, Garabandal in 1961 en vele andere plaatsen.

De Heilige Plaats van de Mastiekboom in El Palmar de Troya was de plaats waar beetje bij beetje de verontrustende situatie van de Katholieke Kerk werd aangekondigd, de gebeurtenissen die erop volgden, de straffen en catastrofes voor de mensheid die alleen konden worden verzacht door middel van gebed, boetedoening en het uitroeien van het progressivisme dat in de Kerk was ingevoerd en zoveel schade aanrichtte, zoals: het geven van de Heilige Communie in de hand en het staand ontvangen in plaats van geknield, het ontheffen van zowel priesters als nonnen van hun heilige gebruiken.

De vernietiging van de Kerk door de vervalsing van de traditionele leer, de veranderingen in de liturgie, de afschaffing van het Heilig Misoffer, de onttroning van de Heilige Maagd Maria en van ontelbare heiligen uit de tempels hebben geleid tot de geestelijke ondergang van een enorm aantal leden van de Kerk.

De Heilige Maagd, als Moeder van de Kerk, maakte zich na zovele aankondigingen zichtbaar in dit kleine dorp, van waaruit zij als Goddelijke Herderin en Geneeskundige besloot om de Kerk eindelijk te vernieuwen, aangezien de Roomse Kerk op weg was naar afvalligheid. Sindsdien hebben ontelbare verschijningen van de Heilige Maagd, van Onze Heer Jezus Christus, van de Eeuwige Vader en van een groot aantal heiligen langzamerhand de komende gebeurtenissen van de Heilige Moederkerk voorbereid. De continue boodschappen van de talrijke zieners, de openbare wonderen, genezingen en andere mystieke verschijnselen zorgden ervoor dat El Palmar steeds meer pelgrims aantrok, niet alleen uit Spanje maar vanuit de hele wereld, op zoek naar traditie en waarheid, omdat die in de roomse kerken niet te vinden waren.

De belangrijkste ziener die door God was uitgekozen om de bovenzinnelijke boodschappen die in El Palmar verkondigd werden openbaar te maken, was een jonge Sevilliaan, geboren op 23 april 1946, die de toekomstige eerste Grote Paus zou worden van de Heilige Moederkerk, met zetel in deze Heilige Plaats: Gregorius XVII. Clemente Domínguez y Gómez, de belangrijkste ziener van El Palmar, was niet alleen de belangrijkste ontvanger van de boodschappen, maar de Heilige Maagd Maria begeleidde zijn roeping, verblijdde hem met ontelbare mystieke verschijnselen en gaf veelbetekenende tekenen die de waarachtigheid van de verschijningen bewezen: wonderbaarlijke extasen, bekeringen, wonderbaarlijke genezingen, stigmatisaties, mystieke communies, enz. De ontvangen stigmata waren een zeer duidelijk teken voor hen die nederig de waarheid wilden erkennen. Vanaf dat moment zou Clemente Domínguez één van de moeilijkste opdrachten uitvoeren die een mens kan hebben, maar desalniettemin met de hulp en de kracht van God en zijn gezegende Moeder bood hij weerstand en vocht hij met standvastigheid en moed om de waarheid te verdedigen.

Clemente maakte talrijke reizen om over El Palmar te preken, en nodigde de wereld uit om de plaats van verlossing te leren kennen na confrontatie met de degradatie, verwarring en duisternis die in de Romeinse Kerk heersten. Ondanks de aanvallen, de kritiek en de laster die hem ten deel vielen, bleef hij trouw aan de missie die hem was toevertrouwd en zette hij zich met moed en energie in voor de uitdagende belofte om de woorden van de hemel bekend te maken.

Het duurde niet lang voordat het voortdurende gebed en de voortdurende boetedoening, waar de Heer en de Heilige Maagd op deze Heilige Plaats om vroegen en die haar volgelingen met ijver beoefenden, hun vruchten afwierpen.

Enkele jaren na die eerste verschijning werd de spirituele basis georganiseerd in de belangrijkste Religieuze Orde van de Laatste Tijden. Door de ordeningen en consecraties van de leden van de nieuwe kerkelijke hiërarchie in haar verschillende takken, kreeg het Bisschoppelijk en Apostolisch College een groot aantal leden die de Heilige Katholieke Traditie in deze plaats zouden beschermen. Op de plaats die gekozen was om er de zuiverheid en vitaliteit van het katholicisme te bewaren en aldus de zetel van het toekomstige pausdom te worden, bereidden de palmarianen zich niet alleen geestelijk voor, maar moesten zij ook beginnen met de fysieke oprichting van een Tempel voor God, waar de ware eredienst, die in andere delen van de wereld steeds meer in verval raakte, zou worden gehouden.

Zo werd op dezelfde Heilige Plaats waar de Heilige Maagd Maria zich tijdens die eerste verschijning zichtbaar maakte, en op haar moederlijk verzoek, de huidige Kathedrale Basiliek van Onze Gekroonde Moeder van Palmar gebouwd. De eerste palmarianen hebben grote inspanningen verricht om deze droom te verwezenlijken, en geloof en vertrouwend gebed vonden een weerklank in de Goddelijke Voorzienigheid.

Op 30 maart 1968 verscheen de Heilige Maagd van de Berg Karmel voor de eerste keer aan vier meisjes uit het dorp El Palmar de Troya, Sevilla, Spanje, aan een mastiekboom. Van de mastiekboom van de eerste verschijning bleef niets over, omdat de gelovigen de takken afsneden als waardevolle relikwieën. Op de exacte plaats werd een klein houten kruis geplaatst, waaromheen gebeden werd en de zieners hemelse bezoeken ontvingen. Op deze manier werd de plaats behouden die de Heilige Maagd bij haar eerste verschijning had gekozen. Later werden op deze plaats van de mastiekboom het Heilige Gelaat van Jezus en de beeltenis van Onze Moeder van Palmar geplaatst.

Na de eerste vier meisjes waren er nog andere zieners die buitengewone extasen beleefden en belangrijke hemelse boodschappen ontvingen.

Deze Heilige Plaats, die in de toekomst de Zetel van de Heilige Palmariaanse Kerk zou worden, was gedurende meer dan een eeuw door de Heilige Maagd Maria voorbereid met haar talrijke verschijningen op verschillende plaatsen, zoals La Salette in 1846, Lourdes in 1858, Fatima in 1917, Garabandal in 1961 en vele andere plaatsen.

De Heilige Plaats van de Mastiekboom in El Palmar de Troya was de plaats waar beetje bij beetje de verontrustende situatie van de Katholieke Kerk werd aangekondigd, de gebeurtenissen die erop volgden, de straffen en catastrofes voor de mensheid die alleen konden worden verzacht door middel van gebed, boetedoening en het uitroeien van het progressivisme dat in de Kerk was ingevoerd en zoveel schade aanrichtte, zoals: het geven van de Heilige Communie in de hand en het staand ontvangen in plaats van geknield, het ontheffen van zowel priesters als nonnen van hun heilige gebruiken.

De vernietiging van de Kerk door de vervalsing van de traditionele leer, de veranderingen in de liturgie, de afschaffing van het Heilig Misoffer, de onttroning van de Heilige Maagd Maria en van ontelbare heiligen uit de tempels hebben geleid tot de geestelijke ondergang van een enorm aantal leden van de Kerk.

De Heilige Maagd, als Moeder van de Kerk, maakte zich na zovele aankondigingen zichtbaar in dit kleine dorp, van waaruit zij als Goddelijke Herderin en Geneeskundige besloot om de Kerk eindelijk te vernieuwen, aangezien de Roomse Kerk op weg was naar afvalligheid. Sindsdien hebben ontelbare verschijningen van de Heilige Maagd, van Onze Heer Jezus Christus, van de Eeuwige Vader en van een groot aantal heiligen langzamerhand de komende gebeurtenissen van de Heilige Moederkerk voorbereid. De continue boodschappen van de talrijke zieners, de openbare wonderen, genezingen en andere mystieke verschijnselen zorgden ervoor dat El Palmar steeds meer pelgrims aantrok, niet alleen uit Spanje maar vanuit de hele wereld, op zoek naar traditie en waarheid, omdat die in de roomse kerken niet te vinden waren.

De belangrijkste ziener die door God was uitgekozen om de bovenzinnelijke boodschappen die in El Palmar verkondigd werden openbaar te maken, was een jonge Sevilliaan, geboren op 23 april 1946, die de toekomstige eerste Grote Paus zou worden van de Heilige Moederkerk, met zetel in deze Heilige Plaats: Gregorius XVII. Clemente Domínguez y Gómez, de belangrijkste ziener van El Palmar, was niet alleen de belangrijkste ontvanger van de boodschappen, maar de Heilige Maagd Maria begeleidde zijn roeping, verblijdde hem met ontelbare mystieke verschijnselen en gaf veelbetekenende tekenen die de waarachtigheid van de verschijningen bewezen: wonderbaarlijke extasen, bekeringen, wonderbaarlijke genezingen, stigmatisaties, mystieke communies, enz. De ontvangen stigmata waren een zeer duidelijk teken voor hen die nederig de waarheid wilden erkennen. Vanaf dat moment zou Clemente Domínguez één van de moeilijkste opdrachten uitvoeren die een mens kan hebben, maar desalniettemin met de hulp en de kracht van God en zijn gezegende Moeder bood hij weerstand en vocht hij met standvastigheid en moed om de waarheid te verdedigen.

Clemente maakte talrijke reizen om over El Palmar te preken, en nodigde de wereld uit om de plaats van verlossing te leren kennen na confrontatie met de degradatie, verwarring en duisternis die in de Romeinse Kerk heersten. Ondanks de aanvallen, de kritiek en de laster die hem ten deel vielen, bleef hij trouw aan de missie die hem was toevertrouwd en zette hij zich met moed en energie in voor de uitdagende belofte om de woorden van de hemel bekend te maken.

Het duurde niet lang voordat het voortdurende gebed en de voortdurende boetedoening, waar de Heer en de Heilige Maagd op deze Heilige Plaats om vroegen en die haar volgelingen met ijver beoefenden, hun vruchten afwierpen.

Enkele jaren na die eerste verschijning werd de spirituele basis georganiseerd in de belangrijkste Religieuze Orde van de Laatste Tijden. Door de ordeningen en consecraties van de leden van de nieuwe kerkelijke hiërarchie in haar verschillende takken, kreeg het Bisschoppelijk en Apostolisch College een groot aantal leden die de Heilige Katholieke Traditie in deze plaats zouden beschermen. Op de plaats die gekozen was om er de zuiverheid en vitaliteit van het katholicisme te bewaren en aldus de zetel van het toekomstige pausdom te worden, bereidden de palmarianen zich niet alleen geestelijk voor, maar moesten zij ook beginnen met de fysieke oprichting van een Tempel voor God, waar de ware eredienst, die in andere delen van de wereld steeds meer in verval raakte, zou worden gehouden.

Zo werd op dezelfde Heilige Plaats waar de Heilige Maagd Maria zich tijdens die eerste verschijning zichtbaar maakte, en op haar moederlijk verzoek, de huidige Kathedrale Basiliek van Onze Gekroonde Moeder van Palmar gebouwd. De eerste palmarianen hebben grote inspanningen verricht om deze droom te verwezenlijken, en geloof en vertrouwend gebed vonden een weerklank in de Goddelijke Voorzienigheid.

Bij de dood van Paus Paulus VI in 1978 werd de ziener Clemente, die reeds bisschop was, door de Heer tot Paus gekozen en gekroond in een grootse verschijning in Santa Fe de Bogota, Colombia. Deze glorieuze Paus Gregorius XVII vierde twee heilige en schitterende dogmatische concilies, die ware juwelen van de heilige schatkamer van de goddelijke openbaring aan het licht brachten, zoals de talrijke verhandelingen over leer en moraal.

De ware Paus is thans diegene die in El Palmar de Troya verblijft en regeert onder de naam Petrus III. Hij is de ware Paus, de plaatsvervanger van Christus op aarde. Wie niet met hem is, is niet met Christus. Slechts de priesters van De Ene, Heilige, Katholieke, Apostolische en Palmariaanse Kerk hebben de macht om op geldige wijze de Heilige Sacramenten toe te dienen en het Heilig Misoffer te vieren.

Vandaag de dag komen talrijke gelovigen uit vele landen op vurige bedevaart naar deze Heilige Plaats, om God en Zijn Allerheiligste Moeder te vereren en de zonden van de mensheid te vergoeden. Vereringen van vrome grootsheid en processen van vurige spiritualiteit houden het geloof levend en brandend, in afwachting van de triomf van de Heilige Palmariaanse Kerk.

Beschouwingen van de ware Kerk

1. De Kerk van Christus is Een, Heilig, Katholiek, Apostolisch en Palmariaans:

  • Zij is Eén in het geloof, omdat de door God geopenbaarde waarheid voor allen dezelfde is; zij is Eén in het bestuur, omdat er slechts één zichtbaar hoofd is, namelijk de Paus; en zij is Eén in de sacramenten, omdat die voor alle gelovigen van de Kerk dezelfde zijn.
  • Zij is Heilig, want Heilig is haar stichter, Heilig is haar leer, Heilig zijn haar doeleinden en vele van haar leden.
  • Zij is katholiek, omdat zij universeel is, omdat zij alle waarheden omvat en voor alle volkeren bestemd is.
  • Zij is apostolisch, omdat haar hiërarchie en leer van de apostelen afkomstig zijn.
  • Zij is palmariaans, omdat haar zetel nu in El Palmar de Troya, Seville, Spanje ligt.

2. De ware Kerk van Christus is onfeilbaar, onoverwinnelijk en onverwoestbaar, door de belofte van haar Goddelijke Stichter: “De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen”.

3. De ware Kerk van Christus wordt ook wel “Christelijke Palmariaanse Kerk van de Karmelieten van het Heilig Gelaat”, of “Christelijke Palmariaanse Kerk”, of “Palmariaanse Kerk” genoemd; want in wezen is het precies hetzelfde als zeggen “De Ene, Heilige, Katholieke, Apostolische en Palmariaanse Kerk”.

4. De Palmariaanse Kerk is de enige authentieke Christelijke Kerk, een naam die afkomstig is van Christus, haar Goddelijke Stichter.

5. Op 6 augustus 1978, na de dood van Paus Sint Paulus VI, heeft Onze Heer Jezus Christus, vergezeld van de apostelen Sint Petrus en Sint Paulus, de nieuwe Paus Sint Gregorius XVII de Grote gekozen en gekroond. Vanaf dit moment is de Roomse Kerk niet langer de ware Kerk.

6. Vanwege de afvalligheid van de Roomse Kerk verplaatste Christus op 9 augustus 1978 de zetel van Zijn Kerk van Rome naar El Palmar de Troya. Met de verkiezing van Paus St. Gregorius XVII de Grote, en de overplaatsing van de zetel naar El Palmar de Troya, kreeg de ware Kerk van Christus de titel van Palmariaanse Kerk.

7. De Heilige Geest is de ziel van de enige Ware Kerk: welke De Ene, Heilige, Katholieke, Apostolische en Palmariaanse Kerk is. Buiten haar is de inwoning van de meest goddelijke Parakleet in de zielen niet mogelijk.

8. De leden van de Palmariaanse Kerk vormen in gezelschap van Jezus en Maria de Orde van de Karmelieten van het Heilig Gelaat, welke uit drie takken bestaat: de religieuzen, de zusters en de tertiarissen.

9. Op 30 juli 1982 ontnam Paus Gregorius XVII alle bevoegdheden van bisschoppen, priesters en diakens die buiten de ware, Ene, Heilige, Katholieke, Apostolische en Palmariaanse Kerk stonden. Hij ontnam ook het heilige karakter aan alle relikwieën, beelden, voorwerpen van aanbidding, altaren enz. van afvallige, ketterse en schismatieke kerken. Bovendien verdween de eucharistische aanwezigheid van Christus en Maria in alle tabernakels ter wereld die niet tot de Palmariaanse Kerk behoorden.

10. Bisschoppen, priesters en diakens die buiten De Ene, Heilige, Katholieke, Apostolische en Palmariaanse Kerk staan, hebben geen bevoegdheid om enige handeling van het priesterambt op geldige wijze uit te oefenen.